Effektiv håndtering med Advisor

Bruker dere for mye tid på administrative oppgaver? Da bør dere ta kontakt med oss og lære mer om hvordan Advisor effektiviserer kontordriften gjennom smarte integrerte løsninger.

Advisors programvare effektiviserer blant annet:

 • Saksbehandling
 • Dokumenthåndtering
 • Fakturering
 • Timeregistrering

Passer Advisor for deg?
Vi spesialiserer oss på dokument- og kunnskapsintensive miljøer der grunnlaget for effektiv drift og inntjening er god timeregistrering og kontroll på saksbehandling og dokumenthåndtering. Virksomheter som ønsker å levere gode tjenester og ta seg betalt for det uten å bruke for mye administrativ tid.

Blant våre mest fornøyde kunder finner du:

 • Advokater
 • Regnskap/økonomi
 • Revisorer
 • Ingeniører og andre konsulenter som ønsker å systematisere timeregistreringen

Spør oss gjerne om referanser fra din bransje.

Grunnlaget for rasjonell drift er effektiv registrering, kategorisering, gjenfinning og gjenbruk. Dette betyr effektiv håndtering av bl.a. prosedyrer, oppgaver, frister, arbeidsdokumenter, korrespondanse og innsats som timer og andre innkjøpte resurser. Pr. i dag er det ca 3 000 brukere, fordelt på foretak med alt fra 1 til 80 ansatte, som daglig benytter Advisor til håndtering av sine gjøremål.

Se videopresentasjoner av våre løsninger

Stikkord for effektiv kunde- og oppdragshåndtering kan være:

 • Timeregistrering
 • Utleggsregistrering
 • Fakturering
 • Kontaktkartotek
 • Habilitetshåndtering
 • Kompetansehåndtering
 • Skanning av dokumenter og korrespondanse direkte til oppdrag
 • Importere eksterne filer direkte til oppdrag
 • Opprette dokumenter basert på egne maler
 • Opprette egne dokumenter basert på formelle maler som blanketter m.m.
 • Effektiv registrering av e-post direkte til oppdrag
 • Dokumentarkiv med erfaringssøk
 • Journalføringer
 • Fristhåndtering
 • Kontaktrelasjoner til oppdrag
 • Prosesser med oppgaver og sjekklister
 • SMS-håndtering med journalføring
 • CRM og flettefunksjoner i forbindelse med masseutsendelser
 • Bibliotek for håndbøker, rutiner, artikler m.m.

Samtidig med oppdragsgjennomføringen registreres timer og utlegg på en effektiv måte. Til tross for strenge forskrifter når det gjelder timeregistrering, har Advisor stor fleksibilitet når det gjelder håndtering av timegrunnlag og fakturering.

Det foreligger nå et nytt alternativ for brukere av Advisor når det gjelder å overføre e-post til og fra Outlook.

Aktuell link: http://web.advisor.no/a1/app/videos/OutlookAddin/OutlookAddIn.htm
Etter ønske fra våre kunder har vi utviklet et tillegg til Outlook som gjør det mulig å stå i Outlook og arkivere e-post direkte på saker/oppdrag i Advisor. Dette gjelder også når man åpner en allerede arkivert e-post i Advisor for å besvare eller videresende denne på et senere tidspunkt. Programmet forutsetter at man benytter Outlook 2003 eller nyere.

Funksjonen kan benyttes fra hvilken som helst e-postmappe/undermappe, og man kan benytte merkefunksjonen i Outlook for å arkivere flere e-poster samtidig.

Interessert? Vi kontakter deg!