Effektiv timeregistrering

Bruker dere for mye tid på å føre og få oversikt over timer? Et timeregistreringsprogram skal være enkelt i bruk og lett å følge opp og få oversikt over.

Med Advisor blir føring av timer en naturlig del av dagens gjøremål. Dagens timeliste er alltid ett klikk unna og timer kan registreres som et resultat av andre aktiviteter.

Passer Advisors timeregstreringsprogram for deg?

Vi spesialiserer oss på dokument- og kunnskapsintensive miljøer der grunnlaget for effektiv drift inntjening er god timeregistrering og kontroll på saksbehandling og dokumenthåndtering. Virksomheter som lever av å selge timer har ikke tid å kaste bort på føring og oppfølging av timelister. Du må kunne klargjøre til fakturering uten bruk av for mye administrativ tid.

Blant våre mest fornøyde kunder finner du:

 • Advokater
 • Regnskap/økonomi
 • Revisorer
 • Ingeniører og andre konsulenter som ønsker å systematisere timeregistreringen

Spør oss gjerne om referanser fra din bransje.

Brukernes krav til effektiv timeregistrering:

 • Kort vei til timeregistrering
 • Timer kan registreres som et resultat av andre aktiviteter
 • Timeantallet håndteres fleksibelt samtidig som man tilfredsstiller bokføringsforskriften
 • Verdien av timer og beløp kan justeres i ettertid, for eksempel ved fakturering
 • Timeregistrering må være en naturlig del av dagens gjøremål
 • Elektronisk godkjenning av timer og klargjøring for fakturering
 • Utleggsregistrering gjøres fortløpende

I Advisor kan timer registreres fra

 • Timemodul
 • Sakskort
 • Journaloversikten
 • Dokumentoversikten i gjøremålsboksen
 • Oppgaveoversikten i gjøremålsboksen
 • Kontorets dokumentoversikt

Dagens timeliste bør alltid ligge tilgjengelig nede på verktøylinjen, slik at den raskt kan hentes fram for å registrere tiden som medgår ved korte og hyppige avbrytelser, for eksempel telefonsamtaler. Dagen bør avsluttes med en totalvurdering av dagens timeliste. Når dagens timer er registrert underveis, tar en slik kvalitetssikring ubetydelig tid, men kan øke inntjeningen vesentlig.

Ett kvarter mer om dagen utgjør store inntekter på årsbasis. Når timene først er registrert og kontrollert, fakturers timene enkelt i fakturamodulen. Les mer om fakturering.