Advisor – et ledende kontorsystem

Ingeniører og konsulenter som ønsker å levere tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser, og samtidig opprettholde god inntjening, trenger profesjonelle verktøy. I et kontorsystem er dokumentbehandlingen sentral. Advisor løser dette på en rasjonell og oversiktlig måte.

Viktige funksjoner for å effektivisere prosjektgjennomføringen:

 • Dokumentoversikt med søke- og sorteringsmuligheter
 • Skanning direkte til prosjekt
 • E-post med integrasjon med Outlook
 • SMS og masseutsendelse
 • Journalføringer
 • Fristhåndtering på prosjekter og dokumenter
 • Sjekklister
 • Maler og blanketter med flettbare felt
 • Lagring av filer og tegninger
 • Bibliotek
 • Erfaringsarkiv
 • Timeregistrering og fakturering

Samtidig med prosjektgjennomføringen registreres timer og utlegg på en effektiv måte. Til tross for strengere krav fra myndighetene har Advisor opprettholdt stor fleksibilitet når det gjelder timeregistrering og fakturering.