Regnskap/revisjon – Bransjeløsninger for mer effektiv administrasjon

Advisor spesialiserer seg på dokument- og kunnskapsintensive miljøer og har utviklet programvare for regnskap/revisjon i mer en 20 år. Vi forstår bransjens behov og legger til rette for individuell tilpasning av bransjemaler.

Advisor kan hjelpe med blant annet: 

Regnskap/revisjon er en krevende bransje og de som arbeider der fortjener de beste systemene. Ta kontakt med oss og hør mer om hvordan du kan effektivisere det administrative arbeidet.

Kvalitetssikring – Rasjonell og sikker oppdragsgjennomføring

Kontorene er selv ansvarlige for å kvalitetssikre egne rutiner og gjennomføringen av aktivitetene. Dette gjelder både interne rutiner og oppgaver knyttet til kunder.

Bransjemaler

Mange bransjer har i dag forslag til rutiner og maler som medlemmene kan benytte. Dette er en stor fordel, men man fritas ikke for å tilpasse disse til eget bruk.

Krav til behandling av inngående post iflg. NARF; KS komplett rutine 8.1:

«Mottatt post bør behandles av to personer. Den ene bør være daglig leder, eventuelt dennes stedsfortreder. Den andre bør være en annen oppnevnt med ansvar for dette. En sikker rutine er at den ene har ansvar for åpningen av posten, men den andre fører inn i postlogg. Når posten er åpnet, skal alle brev, verdipapirer, etc. som er adressert til bedriften, dateres for mottatt og føres inn i en postlogg.»

En slik rutinebeskrivelse kan få konsekvenser for daglig leder hvis den ikke justeres.

I Advisor kan man tilpasse og følge opp bransjestandarder etter eget behov:

  • Rutiner for eget kontor
  • Rutiner for oppdragsgjennomføring
  • Terminvise sjekkpunkter med frister
  • Oversikt over utførte og ikke utførte oppgaver, sortert pr. utførte og ansvarlig
  • Oversikt over utførte oppgaver som er evaluert
  • Kort vei til arbeidspapirer og korrespondanse
  • Postlogg for inngående post og e-post

Advisor inngikk i 2001 samarbeid med Norges Autoristerte Regnskapsføreres Forening om levering og ajourhold av NARFs KS-system som en integrert del av Advisor.