Andre produkter

Advisor leverer egenutviklede løsninger for ulike formål. Vi leverer også kvalitetssikrede løsninger fra andre leverandører som er tett integrert med våre egne løsninger.

InfoEasy Regnskap

Spar tid med InfoEasy Regnskap

Advisor har valgt å bruke InfoEasy som regnskapsmodul

InfoEasy Regnskap er et moderne regnskapssystem. Det er tilpasset en rekke bransjer, også advokatbransjen. Det tilfredsstiller de kravene til regnskap som advokatene er pålagt, blant annet med hensyn til oppdeling av klientmidler i vanlig advokatvirksomhet, megling og inkasso. Det er en stor fordel at advokaten selv kan slå opp i Advisor og se hvor mye den enkelte klient skylder og hvor mye som er innbetalt i klientmidler. Det sparer både advokaten og regnskapsmedarbeideren for tid.

InfoEasy Regnskap omfatter

 • Hovedbok
 • Klientreskontro
 • Behandling av klientmidler
 • Saksoversikt
 • Effektiv og rask bilagsregistrering
 • Kontoplan tilpasset advokater
 • Purringer
 • Budsjett
 • Mulighet for innhenting av OCR-innbetalinger
 • Leverandørreskontro med mulighet for elektronisk remittering
 • Avdelingsregnskap
 • Mulighet for føring av boregnskap
 • Integrert lønnsprogram kan fås som tillegg, med mulighet for bolønninger
 • Renteberegning av klientmidler kan fås som tillegg
 • Program for bankavstemming kan fås som tillegg

Gode rapporter og forespørringsrutiner

 • Forespørre på konto, bilag, klienter og leverandører
 • Rapporter med drilldown
 • Forespørre på sak
 • Ferdig utfylte momsoppgaver
 • Innsending av momsoppgaver over Altinn
 • En fleksibel og kraftig rapportmodul
 • Mulig å overføre rapporter til Excel

Integrasjon med Advisor

 • Overføring av fakturaer
 • Innhenting av utlegg
 • Oversikt over uoppgjorte fakturaer
 • Oversikt over innestående klientmidler

For ytterligere opplysninger benytt denne linken: http://www.infoeasy.info/

InfoEasy Lønn

Effektive utbetalinger med InfoEasy Lønn

InfoEasy Lønn forenkler arbeidet med lønninger

InfoEasy Lønn er et moderne lønnssystem som er enkelt å ta i bruk. Registreringsbildet er oversiktlig, og man kan simulere lønnsslippen med en gang lønnen er registrert. Eventuelle korreksjoner kan foretas og lønnsslipper, terminoppgaver og andre rapporter skrives ut. Systemet passer både små og store firmaer. Alt fra Coop Hordaland med tusen ansatte til små firmaer med tre-fire ansatte bruker InfoEasy Lønn. Programmet er velegnet for advokatvirksomheter, også for føring av lønninger for konkursbo.

Med InfoEasy Lønn får du

 • Automatisk beregnet lønn
 • Automatisk beregnet skattetrekk
 • Automatiske teriminoppgaver
 • Presentable lønnsslipper
 • Lønns- og trekkoppgaver ved årsslutt
 • Automatisk beregnet feriepenger

I tillegg får du

 • Fraværstatistikk
 • Oversikt over egenmeldinger
 • Fødselsdagsliste
 • Andre statistikker, for eksempel til SSB
 • Mulighet for en rekke rapporter
 • Automatisk overføring av data til InfoEasy Regnskap

Les mer om InfoEasy Lønn

DP-Rente

Beregn rente med DP-Rente

Renteberegning av klientmidler

Hvorfor skal man bruke tid på manuelt å beregne rentene på klientmidler når man
kan la datasystemet gjøre det?

Med renteberegningsprogrammet DP-Rente og regnskapsprogrammet InfoEasy Regnskap kan
man beregne renter på klientmidler. Renter kan beregnes pr. klient eller pr. sak, avhengig av
hvordan man setter opp systemet.

Med DP-Rente kan man

 • Endre renten og ha forskjellige rentesatser
 • Legge inn opplysninger slik at systemet tar hensyn til utbetalingspliktige renter
 • Renteberegne utvalgte klienter eller saker
 • Renteberegne i løpet av året uten å måtte vente til 31.12.

Godskrevene renter og innestående beløp på klientmiddelkontoen pr 31.12. skal meddeles klient og innberettes til myndighetene. DP-Rente oppretter raskt innberetningsfilen på et formular for oversendelse til klienten.

For å benytte DP-Rente kreves SQL database for både Advisor og InfoEasy Regnskap.

Agendec

Agendec

Skanning av bilag

Behandlingen av inngående faktura er i mange bedrifter en unødig tid- og ressurskrevende oppgave. Faktura skal gjerne sendes rundt til anvisning, kopier skal tas og det kreves en del arbeid for å holde oversikten. Det å i tillegg måtte slå opp i en perm for å sjekke originalfaktura kan være tungvint, og gjøre fakturaene lite tilgjengelige for organisasjonen.

Ved å skanne eller lese inn bilagene oppnår man at disse er digitalisert og tilgjengelige fra den enkelte arbeidsplass, og man oppnår bl.a. oppslag på bilagsdokument fra regnskapssystem.

For å benytte Agendec kreves SQL database for InfoEasy Regnskap.

Ad-Efakt

Ad-Efakt er et fakturaprogram som er enkelt å bruke. Programmet kan integreres med InfoEasy Regnskap, slik at fakturaene kan overføres direkte til regnskap. Det er velegnet som fakturaprogram hvis man har behov for å sende ut like fakturaer ved gitte intervaller. Dette kan f.eks. gjelde et eiendomsselskap som har et gitt antall leiekontrakter som skal faktureres hver måned.

Advisor Ad-Efakt har de fleste funksjoner man har bruk for i et faktureringssystem:

 • Kundekartotek
 • Varekartotek med priser
 • Avdeling og underavdeling
 • Avvikende momssatser
 • Forhåndsvisning av fakturaer før oppdatering
 • Mulighet for å legge inn logo i fakturaheadingen
 • Mulighet for OCR på giroen
 • Terminfakturering
 • Vare-og kundestatistikker
 • Terminfakturering

Ad-Efakt er velegnet som fakturaprogram hvis man har behov for å sende ut like fakturaer ved gitte intervaller. Dette kan f.eks. gjelde et eiendomsselskap som har et gitt antall leiekontrakter som skal faktureres hver måned.

S4

S4

Varedatabase

Løsning for organisering, systematisering, bruk og distribusjon av vare- og prisinformasjon.

Les mer om S4

 

winAdvisor

winAdvisor er et windowsbasert advokatsystem for advokater i Norge. Systemet dekker bl.a. ditt behov for dokumenthåndtering, kunnskapsforvaltning, timeregistrering og fakturering.

 • Mest benyttede løsning for kontordrift for advokater i Norge – få enkelt orden på prosjekter, e-post, dokumenter, oppgaver og timer

 • All funksjonalitet på ett sted. Se listen over funksjoner HER

 • Funksjonalitet utviklet i samarbeid med og tilpasset til advokatvirksomheter

 • Lett å komme i gang. Avanserte funksjoner ved behov. Vi har eksperter du kan rådføre deg med hele veien

 • Bli en profesjonell kvalitetsleverandør av lønnsomme tjenester. Få full kontroll med winAdvisor ADVOKAT.