gdpr

Advisors løsninger er kompatible med GDPR

By
Del sosialt

Alle våre kontorsystemer inneholder gode og kvalitetssikrede funksjoner for behandling av persondata.

Du kan benytte våre oppdaterte løsninger i arbeidet med å tilfredsstille kravene i GDPR.

Sentrale tema som du må forholde deg aktivt til:
• Rutiner, sikkerhet og lagring av personopplysninger
• Innhenting av samtykke
• Rett til innsyn i og korrigering av informasjon
• Rett til overføring av data (dataportabilitet)
• Rett til begrenset behandling
• Rett til å bli glemt

Er du klar?

Våre kontorsystemer benyttes av bl.a. advokater, konsulenter, ingeniører og andre time-, dokument- og kunnskapsintensive miljøer.
Les mer her.

Ønsker du informasjon eller en presentasjon av våre løsninger, ta kontakt med oss på helpdesk@advisor.no

Del sosialt