advisor-effektivlonnsomhet

Effektiv dokumenthåndtering – det lønner seg

I en stadig mer hektisk hverdag er tiden inne for å ta i bruk digitale kontorsystem.

By
Del sosialt

Alle som mottar eposter og som må følge opp egne prosjekter trenger et godt system på dokumenthåndtering. Oversikt og kontroll er nettopp det våre systemer for dokumenthåndtering er basert på.

Vi tilpasser løsninger til det aktuelle behovet og derfor er ingen bedrift for liten til å ta i bruk våre systemer. Dokumenthåndteringssystemet gir full oversikt over alle typer dokumenter som brev, spesifikasjoner, sertifikater, animasjoner, bilder og e-post. Dokumentene blir også relatert til riktig prosjekt på en felles plattform. Systemet ivaretar i tillegg arkivfunksjonen som journalføring av inn- og utgående post, og man kan søke etter dokumenter i oversikter som blant annet sorterer dokumenter per dato, avsender/mottaker, saksbehandler og arkivreferanser. Systemet ivaretar også produksjon av tekstdokumenter, oppfølging av ubesvarte dokumenter og svarfrister, og har gode søkefunksjoner.

Systemet for dokumenthåndtering er utviklet for å dele og bygge kunnskap blant ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Fysiske dokumenter og digital data integreres, deles og hentes frem ved et enkelt tastetrykk. Sikker digital arbeidsflyt effektiviserer drift, tilrettelegger for å enkelt finne igjen tidligere data, samt gjenbruk av data. I tillegg sørger man for at riktig informasjon er tilgjengelig til rett tid, for de rette vedkommende -samme hvor i verden man befinner seg!

Den største utfordringen ved å ta i bruk elektronisk dokumenthåndtering er å få til en kulturendring i bedriften. Det kan være tungt å ta i bruk nye systemer i en ellers hektisk hverdag, men det er mye å vinne på at kolleger deler informasjon effektivt. Vi i Advisor har årelang erfaring med å hjelpe bedrifter til å implementere og gjennomføre slike prosjekter. Stol på oss – det lønner seg.

Ønsker du å få system på kaoset? Kom i gang med effektiv dokumenthåndtering i dag.

Del sosialt