Faktura og timeregistrering

Faktura og timeregistrering gjort enkelt

Etter loven må alle bokføringspliktige bedrifter som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, dokumentere utførte timer. Dette gjelder også ved fastpris og stykkpris for avtalt arbeid.

By
Del sosialt

Utdrag fra forskriften på lovdata.no:

5-14.Dokumentasjon av medgått tid – Forskrift om bokføring

Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, skal for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder eller oppdrag. Dokumentasjonen skal være utarbeidet senest innen utløpet av den etterfølgende måned. Med intern tid menes timer brukt på arbeidsoppgaver som ikke kan henføres til kunder eller oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris.

Vi vet at faktura og timeregistrering kan være tidkrevende, men ikke la det stjele viktig fakturerbar tid! Advisor har gode og effektive løsninger for faktura og timeregistrering som gjør at du kan bruke tiden på andre ting, og samtidig overholde kravet til dokumentasjon for utførte timer.

Les mer om våre løsninger for faktura og timeregistrering her.

Del sosialt