Tjenester

Advisor har levert tjenester og verktøy til bedrifter i mange år. Vår erfaring gjør oss i stand til å bidra med kompetanse når det gjelder effektiv drift, arbeidsflyt og kunnskapsforvaltning.

Kompetanse

Våre medarbeidere har bakgrunn fra bl.a. revisjon, regnskap og IT. Dette er en gunstig kombinasjon for utvikling og implementering av verktøy for bl.a. ingeniører, konsulenter og advokater. Vi har kompetanse som er spesielt viktig når det gjelder informasjonsflyt, arbeidsflyt, timer, fakturering, regnskap og kontordrift generelt.

Vi har mange års samarbeid med kunnskapsbedrifter i forbindelse med installasjon, implementering og kursvirksomhet over hele landet.
Å ivareta kundens behov etter en installasjon er like viktig for oss som å levere første gangen. Våre tjenester favner alle områder av våre kunders behov ved bruk av slike verktøy, fra implementering og tilpasning til generell rådgivning og drift.

Kunden i fokus

Våre kunder har som målsetting å levere tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktig pris, og samtidig opprettholde en god inntjening. Dette krever profesjonelle verktøy, og en profesjonell leverandør av slike verktøy og tilhørende tjenester. Vi ønsker å være en leverandør som kan hjelpe kunden å forbedre og foredle sin egen virksomhet også på lang sikt.

Vi tilbyr:

Tilpasninger

Våre konsulenter kan hjelpe deg med tilpasninger av våre løsninger for å optimalisere din bruk av verktøyene.

Dette kan inkludere:

 • Konfigurering av system- og brukerinnstillinger
 • Utarbeidelse av dokumentmaler
 • Utarbeidelse av rapporter for spesielle rapporteringsbehov
 • Lage integrasjoner med tredjepartsløsninger og andre systemer
 • Utvidelse av standard programfunksjonalitet ved tilleggsprogrammering
Rådgivning

I driften av en profesjonell virksomhet vil det oppstå behov for å endre, utvide og forbedre de interne prosessene, den interne informasjonsflyten og hvordan virksomheten driftsmessig forholder seg til omverdenen. Dette kan dreie seg om alt fra nye lovpålagte krav fra myndighetene til nye forretningsområder og ny teknologi.

Våre konsulenter kan hjelpe deg med gjennomføre dette. Vår bransjekompetanse og mangeårige erfaring som ledende bransjeleverandør gir oss et solid grunnlag for å være din samarbeidspartner. Vi gir deg nødvendige råd, veiledning og assistanse så endringene kan gjennomføres i praksis.

Implementering

Implementering er en viktig del av igangsettingen av et nytt system. Vi ønsker at du skal ha synlig nytte av din programvareinvestering.

Våre konsulenter kan hjelpe deg som kunde med å planlegge og gjennomføre det som skal til for å komme i gang med å benytte vår programvare på en profesjonell måte.

Vårt arbeid baseres på solid bransjekompetanse, teknisk kompetanse og og praktisk erfaring fra gjennomføring av mange tilsvarende prosjekter. Sammen med deg går vi igjennom hvordan implementering kan gjennomføres på en mest mulig effektiv og smidig måte, alt avhengig av ditt behov.

Våre implementeringstjenester kan inkludere:

 • Installasjon og oppgradering
 • Konvertering av faste data og transaksjoner fra fra diverse økonomisystemer, CRM-løsninger, medlemsregistre o.l.
 • Integrasjon med andre systemer
 • Planlegging og oppstart av driftsrutiner
 • Kurs og opplæring av nøkkelpersoner og sluttbrukere.
 • Supportavtaler
Regnskapsføring og økonomitjenester

Advisor AS har, i samarbeid med ADMA AS, utviklet et konsept for fleksible regnskapstjenester for advokater som vi nå ønsker å tilby våre kunder.

Ansatte i ADMA AS har lang erfaring med føring av regnskap for time- og dokumentintensive bransjer. Advisor AS har i mange år samarbeidet med advokater, og på den måten opparbeidet god bransjekunnskap, kompetanse og vesentlig erfaring innenfor både informasjonsteknologi og økonomi.