Bestill demo nå!

Hver måned avholder vi Brukerkurs-webinar for nye brukere og for deg som trenger en oppfriskning av ferdigheter. Her gjennomgår vi den grunnleggende funksjonaliteten i Advisor247. Vi tar deg gjennom prosessen med å registrere kontakter, klienter og tilhørende saker, før vi ser på timeføring og fakturering. Vi forklarer også hvordan du kan forenkle dokumenthåndteringen, både ved hjelp av vår Office-integrasjon og ved bruk av drag & drop. Du får anledning til å stille spørsmål underveis.

Webinaret koster kr 750 pr pers og passer best for nybegynnere. Påmelding er bindende, og avgiften blir fakturert.

Dato: 07/12 kl. 09.00-11.00

Påmeldingsfrist: 06/12